Met een doelmatige aansturing vanuit de meldkamer en slim navigeren, laat een spoedauto zich effectiever inzetten.

Bij de status "gereed" of "vrij", volgt onmiddellijk een melding als er nieuwe visites zijn, inclusief een aanwijzing voor de urgentie. Een overzicht van de visites en de locaties vereenvoudigt de verslaglegging van de chauffeur. Die krijgt het ook gemakkelijker door de verbeterpunten in de routing. En daarnaast gaat de chauffeur werken met een nieuwe kaart: NavTeq

Meer nieuws

Maak verder kennis met de CU‑BOX®