Één op de vier inwoners van de provincie Drenthe maakt wel eens gebruik van de Huisartsenposten in hun provincie. Met 15.000 visites en ongeveer 120.000 contacten op jaarbasis heeft de organisatie achter deze zorgdienst de handen vol om op verantwoorde wijze de klus te klaren.

Na een jaar proefdraaien ervaren de 100 werknemers en 240 aangesloten huisartsen verlichting van hun operationele taken dankzij de installatie van CU-BOX® in alle 6 spoedauto’s, gestationeerd op 4 verschillende locaties.

Verslag maken tussen visites door bespaart tijd
Het maken van een businesscase voor investeringen in moderne IT-hulpmiddelen is in de zorgwereld een lastige opgave. Toch dwingt de maatschappelijke verantwoording Ronald Officier, senior locatiemanager van de huisartsendienst Drenthe, de rendementberekening voor de budgetten van zijn organisatie transparant te maken. “Wij kunnen ons niet veroorloven leuke IT-speeltjes aan te schaffen. Functioneel moeten ze direct bijdragen aan de kwaliteit van het werk van onze huisartsen en de zorgverlening. Daaraan voldoet het CU-BOX® systeem voor onze 6 spoedauto’s zeer zeker. Financieel zal het nog wel enkele jaren duren voordat we de investering hebben terugverdiend. In die tussenliggende tijd is het werk voor de 240 aangesloten huisartsen wel veel inzichtelijker, betrouwbaarder en ook gemakkelijker gemaakt”.

Het levensreddende effect daarvan laat zich volgens Ronald Officier moeilijk kwantificeren. Hij wijst liever op de ’credits’ die zijn organisatie krijgt van de huisartsen. Zij geven aan dat zij nu optimaal zijn voorbereid op hun spoedeisende taken. Dat begint al bij het binnenkomen van de oproep op de huisartsenpost, waar de triagist /doktersassistent komt tot een urgentiecodering via de protocollaire standaard van het Nederlands Triage Systeem. De arts krijgt via het duidelijke scherm van de vaste tablet in de auto direct inzicht in de situatie en het medische dossier van de betrokken patiënt. Op basis daarvan kan de arts besluiten direct al een ambulance in te schakelen naast de eigen inzet. Sowieso ontvangt de Meldkamer Noord Nederland van de ambulancedienst in Drachten een melding vanuit de huisartsenpost, wanneer de huisartsenspoedauto met zwaailicht en sirene de weg op moet. Een situatie die zich dagelijks vele keren voordoet.

Storingvrije communicatie 1

Het navigatiesysteem van CU-BOX ® geleidt het voertuig via de snelste route naar de locaties van de in volgorde van urgentie af te leggen visites. De chauffeur toetst de vertrek- en aankomsttijden in. De arts print in de auto de benodigde informatie uit het dossier van de patiënt op papier. Op de plaats van bestemming zal de arts daarop tevens aantekeningen maken voor het visiteverslag. Die kan hij of zij bij terugkeer in de auto direct via de CU-BOX® in de correcte vorm in het registratiesysteem Callmanager ingeven. Ronald Officier wijst op de administratieve ontlasting die het systeem bewerkstelligt. ”Voorheen was een arts na een dienst van 8 à 9 uur soms nog eens een uur extra tijd kwijt aan het rapporteren. Dat kunnen ze nu tijdens de rit naar de volgende visite doen. De uitwisseling van de gegevens met de diverse dossiers verloopt digitaal en storingsvrij”.

Feitelijk vormde de slechte bereikbaarheid via mobiele communicatie in vooral de gebieden aan de oostgrens de drijfveer om naar de CU-BOX® oplossing te kijken. Ronald Officier: ”er was dikwijls geen telefonisch contact mogelijk en de noodzakelijk gegevens kwamen niet binnen op de laptop of via de fax in de spoedauto. De artsen zagen zich gedwongen om zonder communicatie hulpmiddelen te werken. Dat wilden we snel oplossen; kwaliteit neemt een belangrijke plaats in binnen onze dienstverlening. We hebben dus een dubbelslag gemaakt. Met de CU-BOX® is de bereikbaarheid van het voertuig vergroot en zijn de registraties vergemakkelijkt. De Inspectie op de Volksgezondheid kan van ons op elk moment direct inzage krijgen in de aanrijtijden. Voor de U0 tot en met U2 ritten liggen die gemiddeld binnen de norm en zien we een stijgende lijn. Voor de overige, minder spoedeisende ritten kunnen we met een gerust gevoel ook zeer goede cijfers overleggen. Die liggen ruim boven de 90% voor de visites die binnen 2 uur gereden dienen te worden. Die werkwijze hanteerden we voorheen ook al, maar het resultaat is nu zichtbaar via de CU-BOX®”.

Meer nieuws

Maak verder kennis met de CU‑BOX®