PK heeft het CU-BOX® mobiel informatieplatform voor spoedhulpverleners uitgebreid met een variant die zich zonder speciale inbouwwerkzaamheden in het voertuig gemakkelijk laat gebruiken door spoedartsen, spoedauto chauffeurs en andere voor spoedhulpverlening gecertificeerde medewerkers.

De kosten vormen niet langer een belemmering voor spoeddiensten die doorgaans voor hun operationele uitgaven met krappe budgetten moeten werken.

PK zal het systeem demonstreren tijdens ExpoRIC 2016, het vak evenement voor veiligheidsprofessionals, dat van 2 tot en met 4 juni wordt gehouden op vliegveld Twenthe, de voormalige vliegbasis bij Enschede. Voor de spoedeisende zorg, verleend vanuit de regionaal georganiseerde huisartsenposten, omvat het mobiele informatieplatform 4 hoofdfuncties: ritregistratie; patiëntinformatie; dashboard en digitaal ritformulier.

De module ritregistratie bundelt alle operationele data voor de optimale inzet van het spoedvoertuig, waaronder de ritgegevens, oproepinformatie en aanrijdtijden. De log gegevens van diverse systemen worden gecombineerd met de geografisch data van het in het voertuig aanwezige navigatiesysteem.

De patiëntinformatie module levert door een soepel uitwisseling van gegevens uit de juiste medische dossiers altijd op elke plaats de correcte informatie voor een effectieve behandeling van een patiënt.

De dashboard functies van CU-BOX® biedt het management van spoeddiensten direct inzage in de prestaties van de spoedhulpverleners. Gegevens omtrent de triage (vaststelling van spoed prioriteit) en de gereden ritten worden visueel verzameld en gerangschikt.

Het digitaal ritformulier laat de spoedhulpverlener snel, gemakkelijk en op een overzichtelijke manier werken via een robuuste Getac tablet, voorzien van een LCD touchscreen en een fysiek toetsenbord. Slimme toet combinaties maken de kladblok functionaliteit intelligent waardoor data (evt. via het Landelijk Schakelpunt) snel is op te vragen uit of door te geven naar elektronische patiënten dossiers. Via VECOZO laten de gegevens van de patiënt zich verifiëren bij de zorgverzekeraars . De koppeling met het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) maakt het mogelijk een actueel medicatie overzicht van de betreffende patiënt op te vragen.

Verder ontlast het digitaal ritformulier de spoedhulpverlener bij het vastleggen van zijn bevindingen, zoals het schetsen van de situatie, de achtergrond, top-teen onderzoek en gewenste opvang. Minimaal 3 vaste momentopnames van vitale functies worden geregistreerd, zoals polsfrequentie, ademhaling, bloeddruk, bewustzijn (EMV scores), alsmede motorische en verbale reacties. De spoed arts kan direct na een bezoek in het voertuig beginnen aan het verslag.

”Hoewel CU-BOX® in de huidige vorm geheel is toegespitst op de spoedeisende zorg, leent het concept zonder inbouw van speciale communicatievoorzieningen in voertuigen zich ook voor andere toepassingen in het domein van de openbare orde en veiligheid. Overal waar het primaire proces aan kwaliteit wint door het bundelen van informatie uit verschillende bronnen levert onze basistechnologie meetbare meerwaarde”, aldus Jack Paas, directeur van PK Automatisering.

Over PK 
PK  beheert vanuit eigen meldkamers en datacenters in Assen en Eindhoven de netwerkinfrastructuur voor de spoedeisende zorg in delen van Friesland, Groningen, Drenthe en Brabant, gebieden met in totaal ruim 4 miljoen inwoners. In eerste instantie werd tot de ontwikkeling van CU-BOX® besloten om te kunnen voldoen aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2011 werd begonnen met het bouwen van een ’proof-of-concept’. Inmiddels heeft het systeem zich in de praktijk voor huisartsenspoeddiensten bewezen. De oplossing laat zich eenvoudig aanpassen voor toepassing bij andere hulpdiensten, zoals politie, brandweer, ambulancediensten of ambulante zorg.

PK is tevens partner van InterSystems, waarvan men de Ensemble ESB (Enterprise Service Bus) bij diverse zorginstellingen heeft geïmplementeerd. Wereldwijd maakt dit door Gartner hoog genoteerde integratieplatform snelle en slimme verbindingen mogelijk tussen apps, kritische data en apparatuur en kan daar dus levens redden. Als enige biedt PK de Ensemble software ook aan als Platform as a Service (PaaS). Ontwikkelaars zijn dus in de gelegenheid om tegen relatief lage kosten het product in te zetten bij projecten in een complex applicatielandschap, waarin koppelingen nodig zijn voor het uitwisselen van data tussen diverse bronsystemen.

Meer nieuws

Maak verder kennis met de CU‑BOX®