Wat begon als een proeve van bekwaamheid voor de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) is met de aanvulling van een triage app uitgegroeid tot een volwaardig platform voor mobiele berichtenverkeer, navigatie en data uitwisseling. 

We hebben het natuurlijk over CU-BOX®, een systeem dat zijn plaats in de spoedeisende zorg duidelijk heeft gevonden.

”De praktijk leert dat er bij de afhandeling van de vraag naar spoedeisende medische hulp en adequate en snelle uitvoering veel tijd verloren gaat aan het eventueel zoeken naar informatie in dossiers en aan inefficiënt berichtenverkeer tussen de diverse hulpverleners”, zegt Jack Paas, directeur PK Automatisering. ”Tijdig toegang op locatie tot actuele gegevens is van levensbelang. CU-BOX® Triage helpt de spoedeisende zorgverlener om het triageprotocol conform de Nederlandse Triage Standaard (NTS) op de iPhone of iPad razendsnel en correct af te handelen”. Verloren tijd is verleden tijd met CU-BOX® Triage.

Symptoomdiagnose, urgentiebepaling en directe doorverwijzing; het ligt letterlijk allemaal onder handbereik met de CU-BOX® Triage app. Alle processtappen voor de triagist bij huisartsenposten, Spoed Eisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen en ambulancemeldkamers zijn gebundeld in een handzaam workflow hulpmiddel. Voor het ophalen van meest actuele data uit het medische dossier van de patiënt laat de app zich gelijktijdig gebruiken met een online verbinding met een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) of de back office van de huisartsenpost.

CU-BOX® platform

Het vorig jaar gelanceerde CU-BOX® platform fungeert als een elektronische berichtenschakelaar. Het platform bundelt de data uit verschillende elektronische systemen (telefooncentrale, medische dossiers, navigatie) en zorgt ervoor dat alle betrokkenen de voor hen relevante informatie ontvangen. Ingebouwd in de spoedauto is de CU-BOX® altijd mobiel bereikbaar. Zowel de chauffeur als de dienstdoende arts kunnen tegelijkertijd en afzonderlijk van elkaar met het platform communiceren. De chauffeur legt tijdens de rit met een app de status van het voertuig vast en de arts raadpleegt via zijn iPad de beschikbare medische gegevens van de patiënt.

Door de gegarandeerde verbinding zijn de status en de locaties van de voertuigen altijd bekend op de huisartsenposten. De ritgegevens zijn direct gekoppeld aan de gegevens van de oproep. Daarmee zijn de aanrijdtijden automatisch elektronisch vastgelegd. Aan de hand van die gegevens is gemakkelijk antwoorden te geven op vragen als: hoe verlopen de visitepatronen of wordt het voertuig efficiënt ingezet? Met de CU-BOX® komt dynamische hulpverlening voor artsen binnen bereik en laat de beschikbare zorgcapaciteit zich zo efficiënt en doelmatig mogelijk inzetten.

Toegang tot EPD en UZI-pas

De statusinformatie uit de CU-BOX® is ook te raadplegen door medewerkers van de 112-centrale, zodat ook zij bij een oproep direct kunnen zien waar een arts beschikbaar is. Van het spoedbezoek zal de arts verslag doen in een dossier via de iPad. De communicatie verloop heel efficiënt via gestandaardiseerde zogeheten ’soep’ berichten (Subjectieve, Objectieve, Evaluatie- en Planberichten). Toegang tot het EPD is alleen mogelijk voor zorgverleners met een UZI pas, die via een ’sleeve’ op de iPhone of een iPad de toegangsprocedure activeert met onder andere de identiteitscontrole van de pashouder (Burger Service Nummer plus voor een arts het BIG-register)

”Ons product is een goed voorbeeld van een op de toekomstgericht hulpmiddel voor de zorg met directe resultaten. Na ingebruikname bij de spoedeisende zorg neemt de effectiviteit van de vitale informatie uitwisseling onmiddellijk toe en daarmee tevens de dienstverlening. Geen trage faxberichten meer; niet langer onnodig gegevens overtikken en - dankzij de mobiele triage app - geen onnodig verwarring scheppend telefonisch overleg. Dankzij de real-time online functionaliteit zijn er door hulpverleners levens te redden. En dan is het mooi meegenomen dat het systeem ook nog kostenbesparend werkt. De oplossing laat zich eenvoudig aanpassen voor toepassing bij andere hulpdiensten, zoals politie, brandweer of ambulante zorg”, aldus Jack Paas.

Meer nieuws

Maak verder kennis met de CU‑BOX®