PK heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om zodanig spam te weren of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken. Indien de klant gebruik maakt van een spamfilter van PK dan stemt de klant ermee in de alle binnenkomende en uitgaande e-mails door een automatisch proces geïnspecteerd mogen worden. Deze inspectie zal naar beste weten door standaard antispam software worden uitgevoerd. PK kan niet garanderen dat alle spam ontdekt en wordt geblokkeerd. PK kan ook niet garanderen dat berichten die géén spam zijn, als zodanig herkent zullen worden. De klant vrijwaart PK voor de eventuele schade en gevolgen van onterecht geblokkeerde e-mail.